• Plantsoen te Leiden

LEIDEN
25 GROENE BOUWHEKKEN
DECEMBER 2016 - HEDEN

Leiden

In Leiden wordt er flink gebouwd. Vanuit het centrum wordt er een busbaan aangelegd langs de Geregracht, met dagelijks duizenden voorbijgangers, fietsers en automobilisten. Op het punt waar de Geregracht kruist me het Plantsoen en de Zoeterwoudse Singel, zijn voor de periode december 2016 – mei 2017 25 Groene Bouwhekken geplaatst.
De Groene Bouwhekken dienen hier als afscheiding van een stuk grond waar wordt gebouwd. Zeker in het verlengde van het Plantsoen zorgen de Groene Bouwhekken hier voor een natuurlijke uitstraling tijdens de bouwwerkzaamheden. Het onderhoud wordt hier uitgevoerd door een lokale sociale werkplaats, DZB Leiden.

In samenwerking met