Background

Ons verhaal

 

Wie we zijn en waarom we bestaan.

Wij zijn een ambitieus team met maar één doel: mensen helpen met (re-)integreren tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door bouwplaatsen te vergroenen. Dat maakt ons verhaal duurzaam!

Visie Hoe kijken wij naar de wereld om ons heen?

Wat ons betreft moet iedereen deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Om allerlei redenen zijn er helaas veel mensen die hiervan worden uitgesloten. Zij hebben een zogenoemde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ en kunnen zichzelf daardoor niet ontplooien.

Gelukkig bieden (re-)integratie organisaties in deze situatie begeleiding en een opleiding zodat iedereen weer deel kan nemen aan de arbeidsmarkt. Zonder opdrachten kunnen zij echter geen opleiding en begeleiding bieden.

Dat we hierbij het mileu zo min mogelijk belasten is voor ons vanzelfsprekend.

Missie Wat willen wij bereiken?

Wij streven ernaar om de afstand die mensen hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen. Dit zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan ontplooien, zijn of haar eigenwaarde terug krijgt en volwaardig kan participeren in onze maatschappij.

Strategie Hoe bereiken wij onze missie?

Dit doen wij als netwerkonderneming. Wij besteden alle uitvoerende werkzaamheden in onze gehele keten uit aan (re-)integratie organisaties. Door deze samenwerking kunnen ze zich volledig focussen op het begeleiden en opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Background

Wij streven ernaar dat iedereen zichzelf kan ontplooien en volwaardig kan participeren in onze maatschappij.

Onze  kernwaarden

Impact

Ieder project moet bijdragen aan integratie op de arbeidsmarkt. Ongeacht waar we staan of wat we doen. Dit doen wij door in alle processtappen te werken aan (re-)integratie tot de arbeidsmarkt

Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in ons DNA. Van type materiaal wat gekozen is (duurzaam en lokaal Douglas hout) tot het productieproces. Bij schade kan een hek gerepareerd worden (= geen afval) en na gebruik wordt een hek opnieuw gebruikt of wordt het hout gerecycled.

Uitstraling

Waar onze producten ook komen te staan: ze moeten zorgen voor een betere uitstraling. De omgeving moet positief beïnvloed worden door onze producten waardoor minder overlast wordt ervaren en de totale beleving wordt verbeterd.

Background

In ons hele proces werken we samen met organisaties die een opleiding en begeleiding bieden aan mensen die aan het
(re-) integreren zijn op de arbeidsmarkt.

Hugo

Hugo Ward

projectmanagement

“Als jonge ondernemer ben ik gaan beseffen dat ik veel geluk heb gehad met de kansen die ik heb gekregen in mijn leven. Voor heel veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Het is daarom mijn persoonlijke missie om mensen te helpen met integreren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ik geloof dat iedereen een kans moet kunnen krijgen.”

Matthijs

Matthijs Ariens

productontwikkeling

“Wat mij betreft is er niemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, het is juist onze huidige arbeidsmarkt die deze afstand heeft benoemd en bevestigd. Ik houd niet van labels en zeker niet als ze op mensen geplakt zijn. Iedereen is een volwaardig onderdeel van onze maatschappij en in de juiste omstandigheden komt iedereen tot bloei. Ik doe mijn uiterste best om deze omstandigheden te creëren.”

robbert

Robbert de Vries

financiën en inkoop

“Ik heb niet de kennis, kunde en enorme toewijding om mensen te helpen met het re-integreren in onze maatschappij. Maar dat neemt niet weg dat ik anderen de mogelijkheden kan bieden om dit wel te kunnen doen. Met de Groene Bouwhekken bied ik onze partners werk zodat zij zich kunnen focussen op het re-integreren, want iedereen moet doen waar hij of zij goed in is.”

Claire

Claire Zandvliet

communicatie

“Het is mijn missie om andere bedrijven in de bouw te inspireren. Ondanks dat duurzame producten onder consumenten erg populair zijn, blijft duurzaam ondernemen een beetje in de taboesfeer hangen. Ik wil met onze producten en werkwijze laten zien dat op je op een duurzame manier prima een commercieel bedrijf kan runnen.”

Background

Het leuke is dat we eigenlijk niets met bouwhekken hebben.
Dat is juist onze kracht.

Groene-Bouwhekken-Plantenfabriek-Jan-Coolen_small
Groene Bouwhekken Jaarbeurs 011 (©maartenbenjamin.com)
Groene Bouwhekken Jaarbeurs 013 (©maartenbenjamin.com)

Waar het begon

Ons verhaal begon in 2016. In samenwerking met Jan Coolen van de Plantenfabriek zijn de eerste 60 Groene Bouwhekken gerealiseerd op het Jaarbeursplein in opdracht van de Green Business Club.

De Groene Bouwhekken waren toen nog een toevoeging aan bestaand hekwerk. Samen met de Plantenfabriek zijn deze hekken handmatig gemaakt. In het najaar van 2016 startte de samenwerking met Stichting Bouwloods Utrecht, om te kijken of er een volledig houten bouwhek gemaakt kon worden, waarbij zoveel mogelijk werk wordt gecreëerd voor mensen die aan het (re-)integreren zijn.

Dit was het startschot voor de Groene Bouwhekken: een sociale onderneming die de leefbaarheid van bouwplaatsen letterlijk verbeterd. Zowel qua uitstraling als qua maatschappelijke impact. Inmiddels zijn alle processtappen sociaal ingericht: productie door Bouwloods Utrecht en Pantar, transport en installatie door Green2Grow en het onderhoud door een lokale sociale organisatie, bijvoorbeeld het Leger des Heils.

Ben jij geraakt door ons verhaal, we vertellen je graag meer! Neem contact met ons op, we verwelkomen je graag bij ons op kantoor, in de werkplaats of bij een bouwhek in de stad.

Hoe nu verder

Het is onze missie om een gezonde arbeidsmarkt voor iedereen te creëren, maar wij zijn natuurlijk slechts een hele kleine speler in die arbeidsmarkt. Daarom slaan we samenwerkingen met grote bedrijven niet af, zelfs niet als dat een beetje concurrentie oplevert. Samen met Heras Mobile Fencing hebben we de Combi-Wood ontworpen. Het houten deel van het hek wordt door ons geproduceerd in samenwerking met het Leger des Heils in Lelystad. In de video nemen we een kijkje in de werkplaats en spreken we met Nico en werkbegeleider Frans over het product wat ze maken en waarom dit werk juist voor deze mensen zo belangrijk is. 

Wil jij ook je ook samen met ons je bedrijf verduurzamen of advies over social return? Neem gerust contact met ons op!