Background

Ons verhaal

 

Wie wij zijn en waarom wij bestaan

Wij zijn een ambitieus team met maar één doel: mensen helpen met integreren op de arbeidsmarkt.

Dit doen wij door bouwplaatsen te vergroenen. Logisch.

Visie Hoe kijken wij naar de wereld om ons heen?

Wat ons betreft moet iedereen deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Om allerlei redenen zijn er helaas veel mensen die hiervan worden uitgesloten. Zij hebben een zogenoemde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ en kunnen zichzelf daardoor niet ontplooien.

Gelukkig bieden (re-)integratie organisaties in deze situatie begeleiding en een opleiding zodat iedereen weer deel kan nemen aan de arbeidsmarkt. Zonder opdrachten kunnen zij echter geen opleiding en begeleiding bieden.

Missie Wat willen wij bereiken?

Wij streven ernaar om de afstand die mensen hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen. Dit zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan ontplooien, zijn of haar eigenwaarde terug krijgt en volwaardig kan participeren in onze maatschappij.

Strategie Hoe bereiken wij onze missie?

Dit doen wij als netwerkonderneming. Wij besteden alle uitvoerende werkzaamheden in onze gehele keten uit aan (re-)integratie organisaties. Door deze samenwerking kunnen ze zich volledig focussen op het begeleiden en opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Background

Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan ontplooien, zijn of haar eigenwaarde terug krijgt en volwaardig kan participeren in onze maatschappij

Impact, uitstraling en duurzaamheid. Dat zijn onze  kernwaarden.

Impact

Ieder project moet bijdragen aan integratie op de arbeidsmarkt. Ongeacht waar we staan of wat we doen. Dit doen wij door in alle processtappen te werken aan integratie op de arbeidsmarkt

Uitstraling

Waar onze producten ook komen te staan: ze moeten zorgen voor een betere uitstraling. De omgeving moet positief beïnvloed worden door onze producten waardoor minder overlast wordt ervaren en de totale beleving wordt verbeterd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in ons DNA. Van type materiaal wat gekozen is (duurzaam en lokaal Douglas hout) tot het productieproces. Bij schade kan een hek gerepareerd worden (= geen afval) en na gebruik wordt een hek opnieuw gebruikt of wordt het hout gerecycled.

Background

In ons hele proces werken we samen met (lokale) (re-)integratie organisaties die een opleiding en begeleiding bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het_team-01

Het team

Hoi! Wij zijn het team achter de Groene Bouwhekken. Lijkt het je leuk om mee te werken als stage, partner of nieuwe baan?

Neem contact met ons op.

Hugo-01-01

Hugo Ward

“Als jonge ondernemer ben ik gaan beseffen dat ik veel geluk heb gehad met de kansen die ik heb gekregen in mijn leven. Voor heel veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Het is daarom mijn persoonlijke missie om mensen te helpen met integreren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ik geloof dat iedereen een kans moet kunnen krijgen.”

Robbert-01

Robbert de Vries

“Ik kan mensen niet re-integreren in onze maatschappij. Dat vraagt om kennis, kunde en een enorme toewijding. Maar dat neemt niet weg dat ik anderen de mogelijkheden kan bieden om dit wel te kunnen doen. Met de Groene Bouwhekken bied ik onze partners werk zodat zij zich kunnen focussen op het re-integreren, want iedereen moet doen waar hij of zij goed in is.”

Matthijs-01

Matthijs Ariens

“Wat mij betreft is er niemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, het is juist onze huidige arbeidsmarkt die deze afstand heeft benoemd en bevestigd. Ik houd niet van labels en zeker niet als ze op mensen geplakt zijn. Iedereen is een volwaardig onderdeel van onze maatschappij en in de juiste omstandigheden komt iedereen tot bloei. Ik doe mijn uiterste best om deze omstandigheden te creëren.”

Background

Het leuke is dat we eigenlijk niets met bouwhekken hebben.
Dat is juist onze kracht.

Groene-Bouwhekken-Plantenfabriek-Jan-Coolen_small
Groene Bouwhekken Jaarbeurs 011 (©maartenbenjamin.com)
Groene Bouwhekken Jaarbeurs 013 (©maartenbenjamin.com)

Waar het allemaal begon

Het verhaal van de Groene Bouwhekken begon in 2016. In samenwerking met Jan Coolen van de Plantenfabriek zijn de eerste 60 Groene Bouwhekken gerealiseerd op het Jaarbeursplein in opdracht van de Green Business Club.

De Groene Bouwhekken waren toen nog een toevoeging aan bestaand hekwerk. Samen met de Plantenfabriek zijn deze hekken handmatig gemaakt. In het najaar van 2016 startte de samenwerking met Stichting Bouwloods Utrecht, om te kijken of er een volledig houten bouwhek gemaakt kon worden, waarbij zoveel mogelijk werk wordt gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit was het startschot voor de Groene Bouwhekken: een sociale onderneming die de leefbaarheid van bouwplaatsen letterlijk verbeterd. Zowel qua uitstraling als qua maatschappelijke impact. Inmiddels zijn alle processtappen sociaal ingericht: productie door de Bouwloods, transport en installatie door Reinaerde Groendiensten en het onderhoud door een lokale sociale organisatie, bijvoorbeeld het Leger des Heils.

Ben jij geraakt door ons verhaal, we vertellen je graag meer! Neem contact met ons op, we verwelkomen je graag bij ons op de studio, in de werkplaats of naast een bouwhek in de stad.