Background

PEFC

 

Duurzaam bosbeheer

Certificaatnummer : SCS-PEFC-COC-000652-HX | Licentienummer : PEFC/30-32-1009

Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten
afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.

Begin Oprichting PEFC?

De organisatie is in 1999 opgericht in Parijs door kantoren uit 11 verschillende Europese landen met steun van organisaties die samen meer dan 15 miljoen Europese particuliere boseigenaren vertegenwoordigen en van internationale brancheverenigingen uit de houtverwerkende industrie en houthandel. PEFC is gevestigd in Genève, Zwitserland.

Missie Doel van PEFC?

PEFC Nederland heeft als doel het opstellen en beheren van een standaard voor duurzaam bosbeheer, waar op basis van een onafhankelijke partij kan beoordelen of het bosbeheer aan de door PEFC gestelde voorwaarde voldoet en het PEFC-gecertificeerd kan worden. Tevens is zij het landelijk contact- en informatiepunt voor boseigenaren en bedrijven in de houtverwerkende industrie en tracht zij de bekendheid van het PEFC-keurmerk te vergroten.

Background

PEFC Internationaal is het enige internationale certificeringssysteem van bossen die de criteria baseert op internationaal aanvaarde intergouvernementele verdragen en richtlijnen.

PEFC werkt alleen als iedereen deelneemt. De gehele keten.

Boseigenaren

De certificering van bosbeheer is uiteindelijk waar het allemaal mee begint. Boseigenaren die hun bos aantoonbaar duurzaam willen beheren kunnen het PEFC-certificaat behalen.

Ondernemers

Om garantie te geven dat een product uit een PEFC-gecertificeerd bos komt is het belangrijk om PEFC-gecertificeerde hout en papier vanaf het bos tot in het eindproduct te volgen. Dat kan met een PEFC Chain of Custody certificaat.

Inkopers

Maak jij je zorgen over de wereldwijde ontbossing? Verlangen jouw klanten dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt? Redenen genoeg om stil te staan bij de vraag ‘Hoe koop ik duurzaam in?’.

Background

Meer dan 300 miljoen hectare bos is wereldwijd onder PEFC gecertificeerd.