Background

Certificering

 

Welke certificaten en erkenningen heeft Groene Bouwhekken?

 

 

Groene Bouwhekken werkt samen met sociale partners die de hekken maken, de hekken plaatsen en onderhouden. Daarom heeft Groene Bouwhekken niet altijd zelf de certificering of erkenning, maar onze onderaannemers die het werk uitvoeren wel. Hieronder staat in het overzicht welke taken Groene Bouwhekken uitbesteedt aan sociale partners.

Op deze pagina staat per certificaat of wij daaraan voldoen of dat onze onderaannemer daaraan voldoet. Ontbreekt er iets op deze pagina wat een samenwerking in de weg staat? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag of wij, of onze onderaannemers, bepaalde normeringen of certificaten kunnen halen.

Organogram certificatenpagina

Erkenningen

PSO Trede 3

Als Groene Bouwhekken hebben wij het PSO trede 3 certificaat. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en trede 3 is het hoogste niveau dat een bedrijf kan bereiken. Onderzoeksorganisatie TNO ontwikkelde het kwaliteitskeurmerk PSO. Het keurmerk geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen. Hierin wordt vooral gekeken naar de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Verantwoording: PSO marktplaats.

PSO 30+

Als Groene Bouwhekken hebben wij naast het PSO trede 3 ook het PSO30+ certificaat. Met dit certificaat laat Groene Bouwhekken zien dat het bedrijf voldoet aan de eisen van artikel 2.82 van de aanbestedingswet. Gemeenten kunnen tijdens een aanbesteding de eis stellen dat een bedrijf aan dit wetsartikel voldoet. Wanneer aannemers producten van Groene Bouwhekken huren of kopen, telt de factuur mee voor de SROI-verplichting.

Verantwoording: PSO marktplaats.

PEFC

Het PEFC-keurmerk garandeert dat het Douglas-hout dat Groene Bouwhekken gebruikt uit duurzaam beheerde bossen komt. Ook verdwijnt er geen bos, doordat er altijd weer nieuwe bomen geplant worden.

Verantwoording: Certificaatnummer: SCS-PEFC-COC-000652-HX, Licentienummer: PEFC/30-32-1009

Social Enterprise

Social Enterprise is een stichting die als doel heeft een economie te creëren waar vooral maatschappelijke waarde centraal staat. De stichting biedt een netwerk en deelt veel kennis met partners als Groene Bouwhekken. Daarnaast zet Social Enterprise met partners projecten op om het aantal sociale ondernemers te laten groeien.

Verantwoording: Lidmaatschapspagina Social Enterprise

Buy Social

Buy Social is een initiatief van Social Enterprise. Zogenoemde impactondernemingen, zoals Groene Bouwhekken, krijgen hier de kans om hun producten aan te bieden. Ook helpt Buy Social bedrijven om sociaal in te kopen.

Verantwoording: Buy Social Market

Sociale Zaken (Amsterdam)

Sociale Zaken is een website van gemeente Amsterdam. Hier staat een overzicht van sociale ondernemingen die voldoen aan de eisen die de gemeente stelt voor het inkopen bij sociale ondernemingen. Groene Bouwhekken voldoet aan deze eisen en zodoende kun je onze facturen met goedgekeurde producten altijd opvoeren als SROI invulling.

Verantwoording: Groene Bouwhekken pagina op Socialezaken.info

Erkend leerbedrijf

Groene Bouwhekken is een erkend leerbedrijf. VMBO- en mbo-studenten kunnen daardoor bij ons stagelopen en ook omscholers- of bijscholers kan Groene Bouwhekken begeleiden.

Verantwoording: Bedrijfspagina Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

NL Greenlabel

Groene Bouwhekken is partner van NL Greenlabel en heeft daarvoor ook een certificaat gekregen. Alle partners van NL Greenlabel zetten zich in om onze leefomgeving groener en gezonder te maken.

Verantwoording: Overzicht partnernetwerk NL Greenlabel.

Veiligheid

Governence code veiligheid in de bouw (GCVP)

Als Groene Bouwhekken hebben wij de Governence code veiligheid in de Bouw onderschreven. Ook onze partner Green2Grow heeft dit gedaan. Dit betekent dat zowel Groene Bouwhekken als Green2Grow veiligheid belangrijk vinden en er alles aan doen om een plek te creëren waar mensen veilig kunnen werken.

Verantwoording: Database van ondertekenaars GCVB

Veiligheid in Aanbesteding(ViA)

Groene Bouwhekken is vrijgesteld van de ViA. Doordat wij veel uitbesteden aan onderaannemers, heeft Groene Bouwhekken maar een klein team. Ondernemingen met minder dan vijf werknemers krijgen vrijstelling voor de afspraak Veiligheid in Aanbesteding.

Verantwoording: Zie het stappenplan ‘Hoe voldoen aan ViA‘. 

VCA Certificaat

De medewerkers van onze partner Green2Grow plaatsen onze bouwhekken en komen hierdoor ook op bouwplaatsen. Green2Grow werkt met teams van leerlingen onder begeleiding van een voorman.

  1. B-VCA. Dit is het basisdiploma, waarmee je laat zien dat je basiskennis hebt over de drie thema’s veiligheid, gezondheid en milieu. Elke leerling heeft dit diploma.
  2. De VOL-VCA is voor voormannen. Met dit diploma laat een voorman zien dat hij/zij dezelfde basiskennis heeft als bij het B-VCA. Daarnaast leert een voorman ook gevaarlijke situaties te herkennen en om veilig werken te stimuleren.

Verantwoording: Wij kunnen op aanvraag de gegevens leveren waarmee het VCA register geraadpleegd kan worden.

GPI-Certificaat (Generieke Poort Instructie)

De werknemers van onze partner Green2Grow hebben allemaal het GPI-certificaat. Hierdoor weten zij precies hoe zij veilig kunnen werken op bouwplaatsen.

Verantwoording: Wij kunnen op aanvraag de gegevens leveren waarme het GPI register geraadpleegd kan worden. 

Veiligheids en gezondheidsplan (V&G Plan)

V&G plannen worden niet gemaakt door Groene Bouwhekken. Een V&G plan wordt gemaakt door onze opdrachtgever, dus het bedrijf of overheidsinstantie dat producten bij ons huurt. Als organisatie zijn wij gewend om met dit Veiligheids- en gezondheidsplan te werken.

Verantwoording: Op het Arboportaal worden alle details toegelicht rondom een Veiligheids- en gezondheidsplan

Keuring van materieel

Het materieel dat Green2Grow gebruikt voor het plaatsen van de bouwhekken wordt periodiek gekeurd en regelmatig onderhouden. Dit wordt gedaan voor een keuringsbedrijf van VA Keur.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Al onze werknemers en onderaannemers beschikken over de benodigde PBM’s die nodig zijn om het werk veilig uit te voeren.

RI&E Plan (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

Groene Bouwhekken heeft een RI&E plan. In dit plan staat precies beschreven welke risico’s werknemers lopen binnen het werk wat zij doen. Op basis van deze risico’s neemt Groene Bouwhekken maatregelen om deze risico’s te verminderen of weg te nemen. Belangrijk details is dat dit RI&E plan alleen van toepassing is op intern personeel bij Groene Bouwhekken. Onze onderaannemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen RI&E.

Verantwoording: Het RI&E plan van de Groene Bouwhekken is op te vragen via de mail.

Toegang en registratie

Bouwpas

Groene Bouwhekken kan op verzoek van een hoofdaannemer zich samen met de onderaannemers registreren voor de Bouwpas. Hiervoor heeft Groene Bouwhekken een account.

Bouwplaats Registratiesystemen

Groene Bouwhekken kan met een Bouwplaats Registratiesysteem werken wanneer dit nodig is. Er is eerder al gewerkt met Bouwpas en For Suppliers.

Mandagen Register

Het mandagenregister is onderdeel van de Wet Ketenaansprakelijkheid (zie hiernaast). 

In het mandagenregister houden onderaannemers per week bij welke werknemer heeft gewerkt en hoeveel uur. Onze onderaannemers houden dit gestructureerd bij. Een mandagen register kan opgevraagd worden als dit nodig is.

Verzekeringen en wetgeving

Construction All Risks (CAR) Verzekering

Vanuit Groene Bouwhekken werken wij alleen als onderaannemer op een bouwplaats. Onderaannemers vallen onder de Construction All Risks verzekering die de aannemer afsluit voor een bouwplaats.

Aansprakelijkheidsverzekerig voor Bedrijven (AVB)

Groene Bouwhekken heeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka)

Een aannemer kan een deel van het werk uitbesteden aan een onderaannemer. De onderaannemer kan vervolgens ook weer een deel van het werk uitbesteden. Zo ontstaat een keten. De Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka) zorgt ervoor dat elk bedrijf die in de keten zit aansprakelijk is voor alle bedrijven die nog volgen in de keten. Zodoende is de hoofdaannemer dus (indirect) verantwoordelijk voor de afdracht van de loonheffingen, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen van de onderaannemer of onderaannemers. 

Groene Bouwhekken werkt veel met onderaannemers. Dit zijn altijd vaste partners van ons en zodoende hebben we voldoende inzicht in de keten om vast te kunnen stellen dat dit eerlijk gebeurd. De langste keten na de Groene Bouwhekken is Green2Grow die een zzp-er inhuurt.

G-rekening

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen de loonheffingen en/of de btw aan de belastingdienst kunnen worden betaald. Een G-rekening word vaak gebruikt door organisaties die personeel uitzendt, uitleent of detacheert. De inlener heeft op die manier zekerheid van het afdragen van de juiste loonheffingen en BTW. De Groene Bouwhekken doet dat niet. Zodoende hebben wij geen G-rekening.

Verantwoording: De belastingdienst heeft een uitgebreide pagina omtrent de G-rekening

Bedrijfsgegevens

Groene Bouwhekken B.V.
Diepe Hoon 1
3991CW Houten

030 207 27 17
contact@groenebouwhekken.nl

KVK: 86863835
BTW: NL864122044B01
Bank: NL26 RABO 0332 7677 87
BIC: RABONL2U

Groene Bouwhekken heeft geen G-rekening (zie hierboven).